Tên

Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế lần 2 về Biển Đông

Mô tả
Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế lần 2: "Biển Đông: Hợp tác vì An ninh và Phát triển trong Khu vực" do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 11 - 12 tháng 11.
Kích thước
505.22 KB
Ngày tạo:
02-11-2010
Lượt xem
435