Tên

Daniel Scheaffer, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Biển Đông : Một quan điểm từ bên ngoài

Mô tả
  Bài tham luận của Tướng (nghỉ hưu) Daniel Scheaffer, Trung tâm nghiên cứu châu Á 21 của Pháp, đề cập đến những diễn biến mới trong tình hình Biển Đông thời gian gần đây, đặc biệt chú ý phân tích đến lý do tại sao Trung Quốc lại đang dùng mọi biện pháp để cố chứng minh là có chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.
Kích thước
298.38 KB
Ngày tạo:
04-03-2011
Lượt xem
439