Tên

GS.TS. HASJIM DJALAL, Biển Đông trên Khía cạnh Pháp lý

Mô tả
Bài viết phân tích tập trung vào các chủ đề: Khía cạnh pháp lý (các Công ước và Hiệp ước Luật và Tập quán Quốc tế); Bản chất của tranh chấp; Các bên tranh chấp; Các công cụ pháp lý áp dụng giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.
Kích thước
394.98 KB
Ngày tạo:
05-12-2012
Lượt xem
412