Tên

Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan...

Mô tả
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về phân định ranh giới biển giữa hai nước trong vịnh Thái LanNgày 9 tháng 8 năm 1997, tại Băng-cốc, đại diện Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và đại diện Chinh phủ Vương quốc Thái Lan đã ký kết Hiệp định phân định phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan.     Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia
Kích thước
730.30 KB
Ngày tạo:
03-02-2010
Lượt xem
574