Tên

Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải...

Mô tả
 Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ.Hiệp định phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ được ký kết ngày 25 tháng 12 năm 2000 giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Hiệp định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2004.  Nguồn: Ủy ban Biên giới quốc gia
Kích thước
1.35 MB
Ngày tạo:
02-02-2010
Lượt xem
599