Tên

Kết luận của Tòa Trọng tài Biển Đông

Mô tả
Để giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết về phán quyết mà Tòa Trọng tài đã đưa ra trong vụ kiện Philippines - Trung Quốc ở Biển Đông, Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu chi tiết Mục X trong phán quyết của Tòa.
Kích thước
482.24 KB
Ngày tạo:
20-07-2016
Lượt xem
548