Tên

Lee Lai To, PHÁT TRIỂN CHUNG Ở QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA – CƠ HỘI CHO TRUNG QUỐC ĐI ĐẦU

Mô tả
  Tham luận của Lee Lai To, Khoa Chính trị học, Đại học Quốc gia Xin-ga-po "...Bên cạnh đó, phát triển chung sẽ được thực hiện thông qua chính sách gác lại tranh chấp chủ quyền như đã đề cập ở trên. Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ gợi ý hoặc mô hình nào nhằm tìm cách xác định chủ quyền ở Biển Đông giữa các bên tranh chấp. Trên thực tế, bất cứ khi nào vấn đề chủ quyền được đặt ra, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắc lại quyền chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông..."
Kích thước
531.65 KB
Ngày tạo:
13-01-2010
Lượt xem
437