Tên

Leszek Buszynski, VẤN ĐỀ BIỂN ĐÔNG: CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN GIẢI PHÁP

Mô tả
 Tham luận của Leszek Buszynski, GS, Trường Sau đại học Quan hệ quốc tế, Đại học Quốc tế Nhật Bản"...Đề xuất nêu ra trong bài viết này khá khiêm tốn và thiết thực và được đặt trong tình hình bế tắc ở biển Đông hiện nay. Những đề xuất đầy tham vọng kêu gọi ký kết các thỏa thuận toàn diện về pháp lý hoặc chính trị sẽ không thể đem lại bước tiến nào cho tranh chấp này khi mà các bên đều kiên quyết giữ vững tuyên bố chủ quyền của mình. Tình trạng bế tắc này có thể đúng như mong muốn của những chính phủ có ý định thực hiện việc chiếm giữ hiệu quả để ủng hộ tuyên bố của mình, nhưng nó sẽ không cho phép chính phủ này khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng mà không gây ra căng thẳng hoặc xung đột. Tác động tích cực của việc hợp tác năng lượng và toàn bộ lợi ích của giải pháp này là điều cần thiết để kéo các quốc gia ra khỏi tình trạng bế tắc..."
Kích thước
1.08 MB
Ngày tạo:
13-01-2010
Lượt xem
444