Tên

Li Jin Ming, VẤN ĐỀ AN NINH Ở BIỂN ĐÔNG VÀ HỢP TÁC KHU VỰC

Mô tả
 Tham luận của Li Jin Ming, GS.TS, Học viện Nghiên cứu Nam Dương, Viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc.   Bài thảo luận của tác giả nói về tình hình tại Biển Đông, những vấn đề liên quan đến an ninh, qua đó tác giả đưa ra một vài kiến nghị nhằm tăng cường hợp tác tại khu vực Biển Đông.
Kích thước
379.09 KB
Ngày tạo:
01-02-2010
Lượt xem
449