Tên

Li Mingjiang, HỢP TÁC CHUYÊN NGÀNH VÀ VỊNH BẮC BỘ MỞ RỘNG: TRIỂN VỌNG HÒA BÌNH Ở BIỂN ĐÔNG.

Mô tả
TS. Li Mingjiang, Trường Nghiên cứu quốc tế (RSIS), Đại học Kỹ thuật Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po. Bất kỳ giải pháp nào cho một tranh chấp quốc tế nổi bật nào cũng đòi hỏi trí tuệ về chính trị và điều đó sẽ phụ thuộc vào vai trò của lãnh đạo các quốc gia. Điều này càng đặc biệt đúng trong trường hợp Biển Đông, lý do đơn giản là vì vấn đề này có thể phức tạp hơn hầu hết các tranh chấp quốc tế khác. Trí tuệ chính trị và phán quyết của tòa đương nhiên gắn chặt với những tính toán khôn khéo về lợi ích quốc gia cũng như những phản ứng trong chính trị đối nội của các nhà lãnh đạo quốc gia.
Kích thước
1.18 MB
Ngày tạo:
01-02-2010
Lượt xem
461