Tên

Loạt bài Hội thảo CSIS: Biển Đông trong Chính trị Khu vực

Mô tả
Biển Đông không chỉ phản ánh cách thức “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc mà nó còn bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh ảnh hưởng, cân bằng quyền lực của các cường quốc thế giới và khu vực như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Indonesia….
Kích thước
549.34 KB
Ngày tạo:
23-07-2013
Lượt xem
431