Tên

Loạt bài Hội thảo CSIS: Những gợi ý chính sách để nâng cao hợp tác tại Biển Đông

Mô tả
Phần lớn các bình luận về Biển Đông tập trung vào việc đánh giá và phân tích rủi ro; đo khả năng và động cơ của các xung đột tiềm tàng. Tuy nhiên, không có nhiều những gợi ý cụ thể về chính sách nhằm quản lý căng thẳng và hướng tới một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp. Bên cạnh các cuộc tranh luận đang diễn ra về một Bộ Quy tắc ứng xử khả thi, điều cần hơn chính là bàn thảo sâu sắc về các chính sách giúp thúc đẩy hợp tác và giảm thiểu xung đột ở Biển Đông. Tác giả Christian Le Mière là chuyên gia cấp cao về lực lượng hải quân và an ninh biển tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh (IISS). Bài tham luận được trình bày tại hội thảo “Quản lý Căng thăng ở Biển Đông” được tổ chức bởi CSIS vào ngày 5-6 tháng 06 năm 2013 tại Washington D.C, Mỹ. Bài viết được đăng lần đầu tiên trên trang CSIS.
Kích thước
524.46 KB
Ngày tạo:
13-08-2013
Lượt xem
418