Tên

RODOLFO C. SEVERINO, Biển Đông: Ảo tưởng và Thực tế

Mô tả
Thường xuyên có những tranh luận công khai về yêu sách xung đột chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán biển ở Biển Đông. Điều này làm cho vấn đề vốn đã phức tạp lại càng trở nên phức tạp hơn. Giới truyền thông và các nhà bình luận học thuật, những người hiểu biết vấn đề cặn kẽ hơn, đã thúc đẩy xu hướng này cùng với việc duy trì những câu chuyện thực sự hoang đường liên quan đến tranh chấp, bất chấp thực tế và hiện thực của vấn đề. Một số câu chuyện hoang đường phản ánh tình cảm chủ nghĩa dân tộc tại các quốc gia riêng biệt là nơi hình thành ra chúng, được thể hiện ở các cuộc biểu tình công khai và các kênh truyền thông truyền thống và phi truyền thống. Thực chất, một số có nguồn gốc từ sự thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc.
Kích thước
434.67 KB
Ngày tạo:
04-12-2012
Lượt xem
451