Tên

(SÁCH) Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế

Mô tả
Chủ biên: Đặng Đình Quý, Nhà xuất bản Thế giới 2012. Cuốn sách này tập hợp các tham luận của các học giả quốc tế trong và ngoài nước tham gia tại Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 3 về Biển Đông với chủ đề “Tranh chấp Biển Đông: Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế” do Học viện Ngoại giao và Hội Luật gia tổ chức tại Hà Nội từ 4-5/11/2011. Số trang: 440 trang
Kích thước
5.96 MB
Ngày tạo:
28-10-2013
Lượt xem
430