Tên

Thông cáo báo chí và tóm tắt phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông

Mô tả
Ngày 12/7, Tòa Trọng tài Biển Đông đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu bản dịch Thông cáo Báo chí và Tóm tắt phán quyết về thẩm quyền và nội dung các đệ trình của Philippines.
Kích thước
731.36 KB
Ngày tạo:
13-07-2016
Lượt xem
813