Tên

Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông

Mô tả
 Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) được các nước ASEAN và Trung Quốc ký ngày 04-11-2002 tại Nông-pênh nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 8. Đây là văn kiện chính trị đầu tiên mà ASEAN và TQ đạt được có liên quan đến vấn đề Biển Đông và được coi là bước đột phá trong quan hệ ASEAN-Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Việc ký DOC là kết quả nỗ lực của các nước ASEAN, đặc biệt là của 04 nước liên quan trực tiếp tranh chấp ở Trường Sa (Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xia và Bru-nây) trong việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.  Nguồn: Tiếng Việt: Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế - BNG; Tiếng Anh: www.aseansec.org/13165.htm
Kích thước
2.44 MB
Ngày tạo:
02-02-2010
Lượt xem
686