Tên

Yann-huei Song, VIỆC ÁP DỤNG ĐIỀU 121(3) CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN ĐỐI VỚI NĂM ĐẢO TRANH CHẤP Ở BIỂN ĐÔNG.

Mô tả
 Yann-huei Song, Tiến sĩ,Giáo sư, Trường Đào tạo sau Đại học về Chính trị quốc tế, Trường Đại học Quốc gia Chung Hsing, Chuyên gia Học viện Nghiên cứu Âu - Mỹ, Học viện Khoa học, Đài Loan.  "...Bài viết này nhằm mục đích nghiên cứu các cách giải thích và áp dụng điều 121, đặc biệt là khoản 3 đối với năm đảo đang nằm trong tranh chấp đã nêu trên. Bài viết, tiếp theo phần giới thiệu chung, sẽ giới thiệu sơ lược về sự phát triển của khái niệm “quy chế các đảo” tại Hội nghị lần thứ III của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (từ này được gọi là UNCLOS III) trong phần II. Phần III sẽ dành để xem xét các quan điểm của các chuyên gia về luật biển đối với cách giải thích và áp dụng của điều 121 khoản 3. Trong phần IV, một vài thực tiễn quốc gia liên quan đến việc giải thích và áp dụng điều 121 khoản 3 sẽ được xem xét còn phần V được dành để nói về các khả năng giải thích và áp dụng điều 121(3) với năm đảo đã nêu. Trong phần cuối cùng, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất để sửa đổi điều 121 hoặc một số biện pháp về chính sách để giải quyết các thắc mắc xung quanh điều 121(3)..."    
Kích thước
1.73 MB
Ngày tạo:
27-01-2010
Lượt xem
437