Hội thảo gồm hai phiên. Phiên buổi sáng trao đổi về vai trò trung tâm của ASEAN trong xử lý các vấn đề khu vực. Phiên buổi chiều bàn về việc phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề đối ngoại.

Các đại biểu đánh giá vai trò trung tâm của ASEAN đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, xuất phát từ diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19, khủng hoảng Myanmar, cạnh tranh chiến lược nước lớn, sự nổi lên của các dàn xếp an ninh do Mỹ dẫn dắt, nhất là Bộ Tứ (QUAD) và đối tác an ninh ba bên tăng cường Úc-Anh-Mỹ (AUKUS).

Các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất hữu ích để nâng tầm và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình và dẫn dắt “câu chuyện” về cục diện khu vực theo hướng có lợi cho ASEAN và các nước thành viên ASEAN.