NHÀ TRẮNG 

OASINHTƠN Ngày 3/1/2012 

Quốc gia của chúng ta đang trong một thời điểm chuyển tiếp. Nhờ những sự hy sinh lớn lao của các quân nhân nam, nữ của chúng ta, chúng ta đã kết thúc có trách nhiệm cuộc chiến tranh ở Irắc, đưa Al Qaeda vào con đường thất bại - kể cả thực thi công lý với Osama bin Laden – và đạt được tiến bộ đáng kể ở Ápganixtan, cho phép chúng ta bắt đầu chuyển giao trách nhiệm cho Ápganixtan. Đồng thời, chúng ta phải sắp xếp lại trật tự ngôi nhà tài chính của chúng ta ở trong nước và khôi phục sức mạnh kinh tế dài hạn của chúng ta. Vì mục đích đó, Đạo luật Kiểm soát ngân sách 2011 đã yêu cầu giảm chi phí liên bang, kể cả chi phí quốc phòng. Với tư cách là Tổng tư lệnh, tôi quyết định rằng chúng ta phải đáp ứng những thách thức của thời điểm này một cách có trách nhiệm và chúng ta nổi lên thậm chí còn mạnh hơn theo cách duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ, duy trì ưu thế quân sự của chúng ta, và giữ lời hứa với binh sĩ, các gia đình quân nhân và cựu chiến binh của chúng ta. Do vậy, tôi chỉ đạo bản đánh giá này nhằm xác định rõ những lợi ích chiến lược của chúng ta và chỉ dẫn nhũng ưu tiên và chi phí phòng thủ của chúng ta trong những năm tới. Đánh giá này đã được định hình bởi những lợi ích an ninh quốc gia lâu dài của Mỹ. Chúng ta tìm kiếm an ninh của quốc gia, của các đồng minh và các đối tác của chúng ta. Chúng ta tìm kiếm sự thịnh vượng bắt nguồn từ một hệ thống kinh tế quốc tế mở cửa và tự do. Và chúng ta tìm kiếm một trật tự quốc tế công bằng và bền vững ở đó các quyền lợi và trách nhiệm của các quốc gia và các dân tộc được duy trì, đặc biệt các quyền cơ bản của mọi con người. Quả thực, khi chúng ta kết thúc các cuộc chiến tranh của ngày nay, chúng ta sẽ tập trung vào một loạt rộng rãi hơn những thách thức và cơ hội, kể cả an ninh và thịnh vượng của châu Á-Thái Bình Dương. Khi một thế hệ mới khắp Trung Đông và Bắc Phi đòi hỏi các quyền lợi chung của họ, chúng ta ủng hộ cải cách chính trị và kinh tế và làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác để đảm bảo an ninh khu vực. Trái với tầm nhìn đầy sát khí của những kẻ cực đoan bạo lực, chúng ta tham gia cùng các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới để xây dựng khả năng của họ thúc đẩy an ninh, thịnh vượng, và nhân phẩm. Và khả năng ngày càng tăng của các đồng minh và đối tác, như được thể hiện trong sứ mệnh thành công để bảo vệ người dân Libi, tạo ra những cơ hội mới cho việc chia sẻ gánh nặng. 

Đáp ứng những thách thức này không thể chỉ là công việc của quân đội chúng ta, điều là lý do tại sao chúng ta đã tăng cường tất cả các công cụ của sức mạnh Mỹ, bao gồm ngoại giao và phát triển, tình báo và an ninh nội địa. Tiến về phía trước, chúng ta cũng sẽ nhớ những bài học của lịch sử và tránh lặp lại những sai lầm của quá khứ, khi quân đội của chúng ta bị để trong tình trạng không được chuẩn bị tốt cho tương lai. Khi chúng ta kết thúc các cuộc chiến tranh hiện nay và định hình lại Các lực lượng vũ trang của chúng ta, chúng ta sẽ đảm bảo rằng quân đội của chúng ta là nhanh nhạy, linh hoạt, và sẵn sàng cho một loạt đầy đủ các sự việc bất ngờ. Đặc biệt, chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào những khả năng thiết yếu cho thành công tương lai, bao gồm tình báo, giám sát và do thám; chống khủng bố; chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoạt động trong môi trường chống tiếp cận; và thắng thế trên tất cả các lĩnh vực, kể cả không gian mạng. Quan trọng nhất, chúng ta sẽ giữ lời hứa với các binh sĩ, các gia đình quân nhân và các cựu chiến binh của chúng ta những người đã mang gánh nặng của một thập kỷ chiến tranh và những người làm cho quân đội chúng ta trở thành quân đội giỏi nhất trên thế giới. Mặc dù chúng ta phải đưa ra những lựa chọn tài chính khó khăn, chúng ta sẽ tiếp tục ưu tiên những nỗ lực tập trung vào các thương binh, sức khỏe tâm thần và các gia đình. Và khi các cựu chiến binh mới nhất của chúng ta quay trở lại với cuộc sống dân sự, chúng ta tiếp tục có một cam kết theo đạo lý – với tư cách là một chính phủ và một quốc gia – đem lại cho các cựu chiến binh của chúng ta sự chăm sóc, những lợi ích và cơ hội việc làm mà họ xứng đáng được hưởng. Những lựa chọn tài chính mà chúng ta đối mặt là những lựa chọn khó khăn, nhưng không nên có sự nghi ngờ - ở nước Mỹ đây và trên khắp thế giới – chúng ta sẽ duy trì Các lực lượng vũ trang của chúng ta là lực lượng chiến đấu được huấn luyện tốt nhất, được lãnh đạo tốt nhất và được trang bị tốt nhất trong lịch sử. Và trong một thế giới đang thay đổi đòi hỏi sự lãnh đạo của chúng ta, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sẽ vẫn là sức mạnh lớn nhất vì tự do và an ninh mà thế giới từng biết đến. 

 Barack Obama 

 

BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG 

1000 DEFENSE PENTAGON 

WASHINGTON , DC 20301-1000 

Ngày 5/1/2012 

Tôi công bố đường lối chỉ đạo chiến lược mới đối với Bộ Quốc phòng để nêu rõ những ưu tiên cho một nền quốc phòng thế kỷ 21 duy trì sự lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Đường lối chỉ đạo này phản ánh đường hướng chiến lược của tổng thống đối với Bộ Quốc phòng và đã được sự thấm nhuần sâu sắc của ban lãnh đạo dân sự và quân sự Bộ Quốc phòng, bao gồm các Tham mưu trưởng liên quân, các Bộ trưởng các Bộ thuộc Bộ Quốc phòng, và các Chỉ huy Chiến đấu. Đất nước này đang ở vào một bước ngoặt chiến lược sau một thập kỷ chiến tranh và do vậy chúng ta đang định hình một Lực lượng liên quân chủng cho tương lai sẽ nhỏ hơn và gọn nhẹ hơn, nhưng sẽ nhanh nhạy, linh hoạt, sẵn sàng và tiên tiến về công nghệ. Nó sẽ có những khả năng mũi nhọn, tận dụng lợi thế công nghệ, phối hợp và làm việc qua mạng của chúng ta. Nó sẽ được lãnh đạo bởi các nhà chuyên nghiệp được thử thách qua chiến trận và có năng lực cao nhất. Nó sẽ có sự hiện diện trên toàn cầu chú trọng đến châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông trong khi vẫn đảm bảo khả năng của chúng ta duy trì các cam kết phong thủ của chúng ta với châu Âu, và tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác khắp tất cả các khu vực. Nó sẽ duy trì khả năng cúa chúng ta tiến hành các sứ mệnh mà chúng ta đánh giá là quan trọng nhất đối với việc bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng ta: đánh bại Al Qaeda và các chi nhánh của tổ chức này cũng như thành công trong các cuộc xung đột hiện tại; ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược của các đối thủ, kể cả những kẻ tìm cách ngăn cản việc triển khai sức mạnh của chúng ta; chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; hoạt động có hiệu quả trong không gian mạng, không gian vũ trụ và khắp tất cả các lĩnh vực; duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn và có hiệu quả; và bảo vệ nội địa. Các lực lượng liên quân chủng sẽ được chuẩn bị để đương đầu và dánh bại cuộc xâm lược ở bất cứ đâu trên thế giới. Nó sẽ có khả năng tăng quân và tái lập các lực lượng và các khả năng, đảm bảo rằng chúng ta có thể đáp ứng bất cứ mối đe dọa nào trong tương lai, bằng cách đầu tư vào con người và một cơ sở công nghiệp hùng mạnh của chúng ta. Đó sẽ vẫn là quân đội thiện chiến nhất thế giới. 

 Leon Panetta 

LỜI GIỚI THIỆU 

Mỹ đóng một vai trò lãnh đạo trong việc thay đổi hệ thống quốc tế trong 65 năm qua. Làm việc với các quốc gia có chung ý kiến, Mỹ đã tạo ra một thế giới an toàn hơn, ổn định hơn, và thịnh vượng hơn cho nhân dân Mỹ, cho các đồng minh của chúng ta, và cho các đối tác của chúng ta trên khắp toàn cầu so với trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã tiến hành các hoạt động mở rộng ở Irắc và Ápganixtan và mang lại sự ổn định cho hai nước đó và đảm bảo cho những lợi ích của chúng ta. Khi chúng ta giảm bớt một cách có trách nhiệm hai hoạt động này, thực hiện các biện pháp để bảo vệ sự sống còn về kinh tế của dân tộc chúng ta, và bảo vệ những lợi ích của chúng ta trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, chúng ta phải đối mặt với một bước ngoặt. Điều này xứng đáng có một sự đánh giá về chiến lược quân sự của Mỹ dưới ánh sáng của một môi trường địa chính trị đang thay đổi và những hoàn cảnh tài chính đang thay đổi của chúng ta. Đánh giá này phản ánh phương hướng chiến lược của Tổng thống đối với Bộ Quốc phòng và được sự thấm nhuần sâu sắc bởi ban lãnh đạo dân sự và quân sự của Bộ Quốc phòng, bao gồm các Tham mưu trưởng Liên quân, các Bộ trưởng các bộ trực thuộc Bộ Quốc phòng, và các Chỉ huy Chiến đấu. Từ sự đánh giá đó chúng ta đã phát triển được một chiến lược phòng thủ làm chuyển biến thiết chế quốc phòng của chúng ta từ chú trọng vào hai cuộc chiến tranh hiện nay sang chuẩn bị ứng phó với những thách thức trong tương lai, bảo vệ hàng loạt rộng rãi những lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, thúc đẩy những nỗ lực của Bộ Quốc phòng nhằm cân bằng lại và cải cách, và ủng hộ vấn đề cấp bách về an ninh quốc gia là giảm bớt thâm hụt thông qua mức chi phí quốc phòng thấp hơn. Văn kiện hướng dẫn chiến lược này miêu tả môi trường an ninh dự kiến và các sứ mệnh quân sự then chốt mà Bộ Quốc phòng (DoD) sẽ chuẩn bị. Nó được dự định là bản kế hoạch chi tiết cho Lực lượng liên quân chủng vào năm 2020, cung cấp một loạt quy tắc sẽ góp phần hướng dẫn những quyết định liên quan đến quy mô và định hình lực lượng về chương trình tiếp theo và chu kỳ ngân sách, và làm nổi bật lên một số nguy cơ chiến lược có thể gắn liền với chiến lược đã được đề xuất. 

Môi trường an ninh toàn cầu gây thách thức 

Môi trường an ninh toàn cầu gây ra một loạt ngày càng phức tạp các thách thức và cơ hội theo đó tất cả các yếu tố trong sức mạnh quốc gia của Mỹ phải được vận dụng. Việc tiêu diệt Osama Bin Laden và bắt giữ hoặc tiêu diệt nhiều nhà lãnh đạo cao cấp khác của Al Qaeda đã làm cho tổ chức này giảm bớt khả năng của nó. Tuy nhiên, Al Qaeda và các chi nhánh của nó vẫn hoạt động ở Pakixtan, Ápganixtan, Yêmen, Xômani, và những nơi khác. Nói rộng hơn, các phần tử cực đoan bạo lực sẽ tiếp tục đe dọa những lợi ích, các đồng minh, các đối tác, và đất nước Mỹ. Địa điểm chủ yếu của những mối đe dọa này là Nam Á và Trung Đông. Với việc phổ biến công nghệ hủy diệt, các phần tử cực đoan này có khả năng gây ra các mối đe dọa khủng khiếp có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và sự thịnh vượng của chúng ta. Trong tương lai có thể thấy trước, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện một đường hướng tích cực để chống lại các mối đe dọa này bằng cách giám sát các hoạt động của các mối đe dọa phi nhà nước rộng rãi trên thế giới, làm việc với các đồng minh và đối tác nhằm thiết lập sự kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ chưa được quản lý, và trực tiếp tấn công các tổ chức và những cá nhân nguy hiểm nhất khi cần thiết. Những lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ được gắn chặt với sự phát triển trong vòng cung kéo dài từ Tây Thái Bình Dương và Đông Á sang khu vực Ấn Độ Dương và Nam Á, tạo ra một sự kết hợp những thách thức và cơ hội đang gia tăng. Vì vậy, trong khi quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng góp cho an ninh toàn cầu, chúng ta sẽ nhất thiết cân bằng lại đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương . Các mối quan hệ của chúng ta với các đồng minh châu Á và các đối tác then chốt là mang tính quyết định đối với sự ổn định và tăng trưởng trong tương lai của khu vực. Chúng ta sẽ chú trọng tới những liên minh hiện tại của chúng ta, các liên minh tạo nền tảng mang tính sống còn đối với an ninh của châu Á-Thái Bình Dương. Chúng ta cũng sẽ mở rộng các mạng lưới hợp tác của chúng ta với các đối tác đang nổi lên trên khắp châu Á-Thái Bình Dương để đảm bảo khả năng tập thể và khả năng đảm bảo những lợi ích chung. Mỹ cũng đang đầu tư vào mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Ấn Độ để hỗ trợ khả năng của nước này trở thành chiếc neo kinh tế khu vực và là quốc gia đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương rộng rãi hơn. Hơn nữa, chúng ta sẽ duy trì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách làm việc có hiệu quả với các đồng minh và các nước khác trong khu vực nhằm ngăn chặn và chống lại sự khiêu khích từ Bắc Triều Tiên, quốc gia đang tích cực theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. 

Việc duy trì hòa bình, ổn định, dòng chảy thương mại tự do, và ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực năng động này sẽ phụ thuộc một phần vào sự cân bằng cơ bản về khả năng và sự hiện diện quân sự. Về lâu dài, sự nổi lên của Trung Quốc như một cường quốc trong khu vực sẽ có khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ và an ninh của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Hai nước chúng ta có lợi ích mạnh mẽ trong hòa bình và ổn định ở Đông Á và lợi ích trong việc xây dựng mối quan hệ song phương hợp tác. Tuy nhiên, sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc phải đi đôi với việc làm sáng tỏ hơn những ý định chiến lược của nước này để tránh gây ra sự bất đồng trong khu vực. Mỹ sẽ tiếp tục có những đầu tư cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta duy trì sự tiếp cận khu vực và khả năng hoạt động tự do phù hợp với những nghĩa vụ trong hiệp ước của chúng ta và với luật pháp quốc tế. Làm việc chặt chẽ với mạng lưới đồng minh và đối tác của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc đảm bảo sự ổn định cơ bản và khuyến khích sự trỗi dậy hòa bình của các cường quốc mới, sự năng động kinh tế, và sự hợp tác phòng thủ mang tính xây dựng. Ở Trung Đông, phong trào Thức tỉnh Arập tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức chiến lược. Những thay đổi chế độ, cũng như những căng thẳng bên trong và giữa các nước bị sức ép phải cải cách, gây ra sự bất trắc trong tương lai. Nhưng chúng cũng có thể dẫn đến những chính phủ mà, về lâu dài, có trách nhiệm hơn đối với những khát vọng chính đáng của người dân của họ, và là các đối tác ổn định và đáng tin cậy hơn của Mỹ. Những nỗ lực phòng thủ của chúng ta ở Trung Đông sẽ nhằm chống lại các phần tử cực đoan bạo lực và xua tan những mối đe dọa, cũng như giữ vững cam kết của chúng ta với các đồng minh và các nước đối tác. Mối quan tâm đặc biệt là về việc phổ biến tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Chính sách của Mỹ sẽ chú trọng vào an ninh vùng Vịnh, cộng tác với các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh khi thích hợp, nhằm ngăn chặn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran và chống lại các chính sách gây bất ổn định của nước này. Mỹ sẽ làm việc này đồng thời ủng hộ an ninh của Ixraen và hòa bình toàn diện ở Trung Đông. Để hỗ trợ các mục tiêu này, Mỹ sẽ tiếp tục coi trọng sự hiện diện quân sự của Mỹ và đồng minh tại - và ủng hộ - các nước đối tác trong và xung quanh khu vực này . 

Châu Âu là nơi có một số đồng minh và đối tác đáng tin cậy nhất của Mỹ, nhiều nước trong số đó đã hy sinh cùng với các lực lượng của Mỹ ở Ápganixtan, Irắc, và các nơi khác. Châu Âu là đối tác chủ yếu của chúng ta trong việc tìm kiếm an ninh toàn cầu và an ninh kinh tế, và vẫn sẽ như vậy trong tương lai có thể nhìn thấy trước. Đồng thời, những thách thức an ninh và các cuộc xung đột chưa được giải quyết vẫn còn dai dẳng ở các khu vực thuộc châu Âu và Á–Âu, nơi Mỹ phải tiếp tục thúc đẩy an ninh khu vực và sự hội nhập châu Âu-Đại Tây Dương. Mỹ có những lợi ích lâu dài trong việc ủng hộ hòa bình và thịnh vượng ở châu Âu cũng như tăng cường sức mạnh và sinh lực của NATO, tổ chức mang tính quyết định đối với an ninh của châu Âu và vượt ra ngoài châu lục này. Hầu hết các nước châu Âu hiện là các quốc gia “sản xuất” an ninh chứ không phải “tiêu thụ” an ninh. Kết hợp với việc rút quân ở Irắc và Ápganixtan, điều này đã tạo ra một cơ hội chiến lược để cân bằng lại sự đầu tư quân sự của Mỹ ở châu Âu, chuyển từ tập trung vào các cuộc xung đột hiện nay sang tập trung vào những khả năng trong tương lai. Để phù hợp với bối cảnh chiến lược đang phát triển này, tư thế của chúng ta ở châu Âu cũng phải phát triển. Khi việc này diễn ra, Mỹ sẽ duy trì những cam kết trong Điều 5 của chúng ta đối với an ninh đồng minh và thúc đẩy tăng cường khả năng và khả năng hoạt động tương tác quốc tế cho các hoạt động của liên minh. Trong kỷ nguyên eo hẹp về tài lực này, chúng ta cũng sẽ làm việc với các đồng minh NATO để phát triển một đường hướng “Phòng thủ Thông minh” nhằm phối hợp, chia sẻ, và chuyên môn hóa những khả năng cần thiết để ứng phó với những thách thức của thế kỷ 21. Ngoài ra, sự can dự của chúng ta với Nga vẫn có tầm quan trọng, và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn trong các khu vực có lợi ích chung và khuyến khích nước này trở thành quốc gia đóng góp trong hàng loạt rộng rãi các vấn đề. 

Việc xây dựng khả năng quan hệ đối tác ở nơi khác trên thế giới cũng vẫn có tầm quan trọng trong việc chia sẻ chi phí và trách nhiệm về sự lãnh đạo toàn cầu. Trên khắp toàn cầu chúng ta sẽ tìm cách trở thành một đối tác an ninh được lựa chọn, theo đuổi các mối quan hệ đối tác mới với số lượng các quốc gia ngày càng tăng - trong đó có các nước ở châu Phi và Mỹ Latinh – mà những lợi ích và quan điểm của các nước này đang hợp dần vào một tầm nhìn chung về tự do, ổn định, và thịnh vượng. Bất cứ k hi nào có thể, chúng ta sẽ phát triển những đường hướng đổi mới, chi phí thấp, và ít dấu vết nhằm đạt được các mục tiêu an ninh của chúng ta, dựa vào các cuộc tập trận, sự hiện diện luân phiên, và những khả năng tư vấn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và thương mại, Mỹ, kết hợp với các đồng minh và đối tác trên khắp thế giới, sẽ tìm cách bảo vệ quyền tự do tiếp cận khắp các tài sản chung toàn cầu - các khu vực vượt ra ngoài quyền tài phán quốc gia tạo thành một chuỗi hệ thống quốc tế kết nối mang tính sống còn. An ninh và thịnh vượng toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào dòng chảy hàng hóa tự do được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc đường biển. Các bên tham gia nhà nước và phi nhà nước gây ra các mối đe dọa tiềm tàng đối với sự tiếp cận các tài sản chung toàn cầu, cho dù thông qua sự phản đối các chuẩn mực hiện tại hoặc các đường hướng chống tiếp cận khác. Cả các bên tham gia nhà nước lẫn phi nhà nước đều có khả năng và ý định hoạt động tình báo trên mạng và, có khả năng, tấn công trên mạng vào nước Mỹ, với những ảnh hưởng có thể nghiêm trọng đối với cả các hoạt động quân sự của chúng ta lẫn tổ quốc của chúng ta. Sự gia tăng số lượng quốc gia hoạt động trên không gian cũng dẫn đến một môi trường không gian ngày càng đông đúc và cạnh tranh, đe dọa sự an toàn và an ninh. Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu trong những nỗ lực toàn cầu với các đồng minh và đối tác có khả năng để đảm bảo sự tiếp cận và sử dụng những tài sản chung toàn cầu, cả bằng cách tăng cường các chuẩn mực quốc tế về ứng xử có trách nhiệm lẫn bằng cách duy trì các khả năng quân sự thích hợp và có khả năng hoạt động tương tác. Việc phổ biến công nghệ hạt nhân, sinh học, và hóa học có khả năng phóng đại các mối đe dọa do các bên tham gia nhà nước trong khu vực gây ra, tạo cho họ tự do hành động hơn để thách thức những lợi ích của Mỹ. Sự tiếp cận của các phần tử khủng bố với ngay cả các thiết bị hạt nhân có khả năng gây ra những hậu quả tàn phá đối với nước Mỹ. Vì vậy, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tăng cường những khả năng của mình, hành động với một loạt đối tác trong nước và nước ngoài, để tiến thành các hoạt động có hiệu quả chống lại việc phổ biến WMD.

Những nhiệm vụ chính của các lực lượng vũ trang Mỹ  

Để bảo vệ những lợi ích quốc gia của Mỹ và đạt được những mục tiêu của Chiến lược an ninh quốc gia 2010 trong môi trường này, Lực lượng liên quân chủng sẽ cần phải đánh giá lại khả năng của mình và đầu tư có chọn lựa thêm nữa để thành công trong những nhiệm vụ sau: 

Chống chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh không chính quy. Hành động phối hợp với các phương tiện thể hiện sức mạnh quốc gia khác, lực lượng quân sự Mỹ phải tiếp tục gây áp lực lên al-Qaeda cũng như các chi nhánh và những người ủng hộ của nó, bất kể chúng ở đâu. Đạt được mục tiêu cốt lõi của chúng ta là phá vỡ, chia cắt và đánh bại al-Qaeda cũng như ngăn ngừa Ápganixtan khỏi lại trở thành một nơi trú ẩn an toàn sẽ là trọng tâm cho nỗ lực này. Khi các lực lượng Mỹ rút dần khỏi Ápganixtan, những nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu của chúng ta sẽ trở nên được phân bổ rộng rãi hơn và sẽ có đặc điểm là một sự kết hợp của hành động trực tiếp và hỗ trợ của lực lượng an ninh. Phản ánh những bài học có được từ thập kỷ vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng và duy trì những khả năng đã định thích ứng để chống chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh không chính quy. Chúng ta cũng sẽ vẫn cảnh giác trước những mối đe dọa đến từ các tổ chức khủng bố đã được xác định khác, như Hezbollah. 

· Ngăn chặn và đánh bại xâm lược. Các lực lượng Mỹ sẽ có khả năng ngăn chặn và đánh bại xâm lược từ bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào. Sự răn đe đáng tin cậy bắt nguồn từ cả khả năng ngăn chặn một kẻ xâm lược có thể đạt được các mục tiêu của mình lẫn từ khả năng bổ sung để bắt kẻ xâm lược phải chịu những cái giá không thể chấp nhận được. Là một quốc gia với những lợi ích quan trọng ở nhiều khu vực, các lực lượng của chúng ta phải có khả năng ngăn chặn và đánh bại sự xâm lược của một đối thủ lợi dụng cơ hội ở một khu vực ngay cả khi các lực lượng của chúng ta đang bận tham gia vào một chiến dịch quy mô lớn ở nơi khác. Việc vạch kế hoạch của chúng ta nhìn trước được những lực lượng có thể ngăn chặn hoàn toàn những mục tiêu gây hấn của một quốc gia có khả năng trong một khu vực bằng việc tiến hành một chiến dịch quân sự kết hợp trên khắp các phạm vi: mặt đất, trên không, trên biển, trong không gian và trên mạng. Điều này bao gồm khả năng bảo vệ lãnh thổ và dân cư cũng như tạo điều kiện cho một cuộc chuyển tiếp sang sự cai trị ổn định trên một quy mô nhỏ trong một khoảng thời gian giới hạn bằng các lực lượng thường trực, và nếu cần thiết, trong một khoảng thời gian kéo dài bằng các lực lượng động viên. Ngay cả khi các lực lượng của Mỹ bận tham gia vào một chiến dịch quy mô lớn ở một khu vực, họ sẽ vẫn có thể ngăn không để cho một kẻ xâm lược lợi dụng cơ hội ở một khu vực thứ hai đạt được những mục tiêu của chúng – hoặc bắt kẻ xâm lược phải chịu những cái giá không thể chấp nhận được. Các lực lượng của Mỹ sẽ lập kế hoạch tác chiến bất cứ khi nào có thể với các lực lượng đồng minh và liên quân. Các lực lượng trên bộ của chúng ta sẽ sẵn sàng đáp trả và tận dụng khả năng vận chuyển, sự hiện diện và triển khai trước cân bằng để duy trì tính nhanh nhạy cần thiết cho việc tiếp tục sẵn sàng cho một số khu vực nơi những xung đột như vậy có thể xảy ra. 

· Triển khai sức mạnh bất chấp những thách thức chống tiếp cận/ ngăn chặn xâm nhập khu vực. Để răn đe một cách đáng tin cậy những đối thủ tiềm tàng và ngăn chúng đạt được những mục tiêu của mình, Mỹ phải duy trì khả năng triển khai sức mạnh ở những khu vực mà sự tiếp cận và quyền tự do hoạt động của chúng ta bị thách thức. Ở các khu vực này, những đối thủ tinh thông sẽ sử dụng các khả năng không đối xứng, gồm chiến tranh điện tử và mạng, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, các hệ thống phòng không tiên tiến, thủy lôi và các phương pháp khác để làm rắc rối thêm tính toán hoạt động của chúng ta. Những quốc gia như Trung Quốc và Iran sẽ tiếp tục theo đuổi những biện pháp không tương xứng để chống lại các khả năng triển khai sức mạnh của chúng ta, trong khi sự phổ biến nhanh của các vũ khí và công nghệ tinh vi cũng sẽ mở rộng đến những bên tham gia phi quốc gia. Do đó, quân đội Mỹ sẽ đầu tư như được yêu cầu để đảm bảo khả năng hoạt động có hiệu quả của mình trong những điều kiện chống tiếp cận và ngăn chặn xâm nhập khu vực (A2/AD). Điều này sẽ bao gồm việc thực hiện Khái niệm tiếp cận hoạt động chung, duy trì khả năng dưới biển của chúng ta, phát triển một loại máy bay tàng hình mới, cải thiện các hệ thống phòng thủ tên lửa và tiếp tục những nỗ lực nâng cao sức phục hồi và tính hiệu quả của các khả năng then chốt đặt cơ sở trên không gian. 

· Chống lại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các lực lượng Mỹ tiến hành một loạt những hoạt động nhằm vào việc ngăn ngừa sự phổ biến và sử dụng vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học. Những hoạt động này bao gồm thực hiện Chương trình hợp tác giảm thiểu đe dọa (Nunn-Lugar), cũng như kế hoạch và các chiến dịch xác định vị trí, giám sát, theo dõi, ngăn chặn và đảm bảo sự an toàn của vũ khí hủy diệt hàng loạt và các thành phần liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các biện pháp và phương tiện để tạo ra chúng. Chúng cũng bao gồm một nỗ lực toàn chính phủ tích cực để phá vỡ tham vọng của các quốc gia nhất quyết phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, gồm ngăn chặn việc theo đuổi khả năng vũ khí hạt nhân của Iran. Trong sự cộng tác với các bộ phận khác của Chính phủ Mỹ, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục đầu tư vào các khả năng phát hiện, bảo vệ chống lại và phản ứng với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nếu các biện pháp phòng ngừa thất bại. 

· Tác chiến có hiệu quả trong không gian mạng và không gian. Các lực lượng vũ trang hiện đại không thể tiến hành những hoạt động nhịp độ cao, có hiệu quả nếu thiếu các mạng lưới thông tin và liên lạc đáng tin cậy và khả năng tiếp cận được đảm bảo đối với không gian mạng và không gian. Ngày nay các hệ thống trong không gian và cơ sở hạ tầng hỗ trợ của chúng phải đối mặt với một loạt những mối đe dọa có thể làm thoái hóa, gây rối loạn, hay phá hủy các tài sản. Do đó, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục cộng tác với các đồng minh và các đối tác trong nước và quốc tế và đầu tư vào những khả năng tiên tiến để bảo vệ các mạng lưới, khả năng tác chiến, và khả năng hồi phục của mình trong không gian mạng và không gian. 

· Duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo và có hiệu quả. Chừng nào vũ khí hạt nhân vẫn còn tồn tại, Mỹ sẽ duy trì một kho vũ khí an toàn, đảm bảo và có hiệu quả. Chúng ta sẽ triển khai các lực lượng hạt nhân mà trong bất cứ trường hợp nào có thể đương đầu với một đối thủ với viễn cảnh thiệt hại không thể chấp nhận được, nhằm cả răn đe những đối thủ tiềm tàng lẫn đảm bảo cho các đồng minh và các đối tác an ninh khác của Mỹ rằng họ có thể trông cậy vào những cam kết an ninh của Mỹ. Có khả năng rằng những mục tiêu răn đe của chúng ta có thể đạt được với một lực lượng hạt nhân nhỏ hơn , mà sẽ giảm bớt số lượng vũ khí hạt nhân trong kho dự trữ của chúng ta cũng như vai trò của chúng trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ. 

· Phòng thủ nội địa và cung cấp sự hỗ trợ các nhà chức trách dân sự. Các lực lượng của Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ lãnh thổ Mỹ khỏi cuộc tấn công trực tiếp của các bên tham gia nhà nước và phi nhà nước. Chúng ta cũng sẽ tiến tới hỗ trợ các nhà chức trách dân sự trong nước trong tình huống như phòng thủ thất bại hoặc trong các trường hợp xảy ra thảm họa thiên nhiên, có khả năng đối phó với một tình huống thực sự quan trọng hay thậm chí thảm khốc. Phòng thủ nội địa và hỗ trợ các nhà chức trách dân sự đòi hỏi sự sẵn sàng về lực lượng trong tình trạng mạnh mẽ, kiên định, kể cả một khả năng phòng thủ tên lửa vững chắc. Những mối đe dọa đối với nội địa có thể là cao nhất khi các lực lượng của Mỹ tham gia xung đột với một kẻ thù ở nước ngoài. 

· Đem lại một sự hiện diện ổn định. Các lực lượng của Mỹ sẽ tiến hành một nhịp độ có thể duy trì được các hoạt động hiện diện ở nước ngoài, trong đó có những sự triển khai luân chuyển và các hoạt động huấn luyện song phương và đa phương. Những hoạt động này củng cố sự răn đe, giúp xây dựng khả năng và năng lực của Mỹ, các lực lượng đồng minh và đối tác cho công tác phòng thủ bên trong và bên ngoài, tăng cường sự cố kết của liên minh, và làm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ. Một sự giảm bớt các nguồn lực sẽ đòi hỏi những giải pháp mang tính đổi mới và sáng tạo nhằm duy trì sự hỗ trợ của chúng ta đối với khả năng cùng nhau tác chiến của đồng minh và đối tác và việc xây dựng khả năng của đối tác. Tuy nhiên, với các nguồn lực bị giảm bớt, cần thiết phải đưa ra những lựa chọn thấu đáo về địa điểm và tính thường xuyên của những hoạt động này. 

· Tiến hành các hoạt động ổn định và chống nổi loạn . Sau các cuộc chiến tranh ở Irắc và Ápganixtan, Mỹ sẽ chú trọng những biện pháp phi quân sự và hợp tác giữa quân đội với quân đội để đối phó với sự bất ổn định và giảm bớt nhu cầu về những sự tham gia đáng kể của lực lượng Mỹ trong các hoạt động ổn định. Các lực lượng Mỹ tuy thế sẽ sẵn sàng tiến hành chống nổi loạn có giới hạn và các hoạt động ổn định khác nếu cần, hoạt động bên cạnh các lực lượng liên minh ở bất cứ đâu có thể. Do đó, các lực lượng Mỹ sẽ duy trì và tiếp tục trau dồi những bài học đã tiếp thu được, sự tinh thông và những khả năng được chuyên môn hóa đã được phát triển trong 10 năm các hoạt động chống nổi loạn và ổn định ở Irắc và Ápganixtan. Tuy nhiên, các lực lượng Mỹ sẽ không còn ở tầm cỡ để tiến hành các hoạt động ổn định quy mô lớn, kéo dài. 

· Tiến hành các hoạt động nhân đạo, cứu trợ thảm họa và các hoạt động khác. Quốc gia này thường xuyên kêu gọi Các lực lượng Vũ trang của mình đối phó một loạt tình hình đe dọa sự an toàn và phúc lợi của người dân nước mình cũng như các nước khác. Các lực lượng Mỹ có những khả năng có thể triển khai nhanh chóng, bao gồm không vận và hải vận, giám sát, sơ tán và chăm sóc y tế, và thông tin liên lạc, có thể là vô giá trong việc phụ thêm cho các cơ quan cứu trợ hàng đầu, bằng cách dành sự giúp đỡ cho các nạn nhân của thiên tai và thảm họa do con người gây ra, cả trong và ngoài nước. Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục phát triển học thuyết chung và những sự lựa chọn phản ứng quân sự để ngăn chặn, và nếu cần, chống lại những hành động tàn ác trên quy mô lớn. Các lực lượng Mỹ cũng sẽ vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động sơ tán phi chiến đấu đối với các công dân Mỹ ở nước ngoài trên cơ sở cần thiết. Những sứ mệnh được nói đến ở trên sẽ phần lớn định hình Lực lượng liên quân chủng tương lai. Tuy nhiên, toàn bộ khả năng của các lực lượng Mỹ sẽ được dựa trên những yêu cầu mà tập hợp những sứ mệnh sau đây đòi hỏi: chống khủng bố và chiến tranh không chính quy; ngăn chặn và đánh bại xâm lược; duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, đảm bảo và có hiệu quả; và bảo vệ tổ quốc và hỗ trợ các nhà chức trách dân sự.

Hướng tới lực lượng liên quân chủng của năm 2020 

Để đảm bảo thành công trong những nhiệm vụ này, một vài nguyên tắc sẽ chỉ đạo sự phát triển lực lượng và chương trình của chúng ta. Thứ nhất, do chúng ta không thể dự đoán môi trường chiến lược sẽ tiến triển như thế nào với sự chắc chắn tuyệt đối, chúng ta sẽ duy trì một danh mục vốn đầu tư rộng lớn những khả năng quân sự mà gộp chung lại đem lại tính đa dụng xuyên suốt một loạt nhiệm vụ được miêu tả ở trên. Bộ sẽ phân biệt rõ cả trong những nhiệm vụ xác định quy mô và định hình chủ chốt được liệt kê ở trên lẫn giữa những lĩnh vực nhiệm vụ này và tất cả những lĩnh vực khác của chương trình phòng thủ. Việc loại bỏ hàng loạt khả năng tiến hành bất cứ nhiệm vụ nào sẽ là thiếu khôn ngoan, dựa trên những sự sử dụng mang tính lịch sử và được dự kiến của các lực lượng quân sự Mỹ và việc chúng ta không có khả năng dự đoán tương lai. Cũng như vậy, Bộ Quốc phòng sẽ quản lý lực lượng theo những cách thức bảo vệ khả năng của bộ phục hồi những năng lực có thể được cần đến để đáp ứng những nhu cầu trong tương lai, không lường trước được, duy trì nguồn vốn trí thức và cơ cấu cấp bậc có thể cần đến để mở rộng những yếu tố chủ chốt của lực lượng. Thứ hai, chúng ta đã tìm cách phân biệt giữa những đầu tư phải thực hiện hôm nay và những đầu tư có thể trì hoãn. Điều này bao gồm một sự tính toán khả năng của chúng ta để tạo ra một sự thay đổi tiến trình có thể bị tác động bởi nhiều nhân tố, trong đó có những cú sốc hay những sự tiến triển trong phạm vi chiến lược, tác chiến, kinh tế và công nghệ. Do đó, khái niệm “khả năng có thể đảo ngược” - bao gồm những véctơ mà trên đó chúng ta đặt nền tảng công nghiệp của chúng ta, con người của chúng ta, sự cân bằng thành phần quân dự bị - tại ngũ của chúng ta, tư thế của chúng ta, và sự chú trọng quan hệ đối tác của chúng ta - là một phần chủ chốt trong tính toán quyết định của chúng ta. Thứ ba, chúng ta quyết tâm duy trì một lực lượng sẵn sàng và có khả năng, ngay cả khi chúng ta giảm bớt toàn bộ lực lượng của mình. Chúng ta sẽ chống lại cám dỗ hy sinh sự sẵn sàng để giữ lại cơ cấu lực lượng, và trên thực tế sẽ xây dựng lại sự sẵn sàng ở những lĩnh vực mà, do cần thiết, không được chú trọng trong thập kỷ trước . Một lực lượng được chuẩn bị yếu kém sẽ dễ bị xói mòn về nhuệ khí, về khả năng gia nhập và ở lại quân ngũ của mình. Trừ phi chúng ta sẵn sàng cử những quân nhân nam và nữ đáng tin cậy, được huấn luyện tốt và trang bị đầy đủ vào chiến trường, quốc gia sẽ có nguy cơ mất đi lợi thế quân sự quan trọng nhất của mình - sức khỏe và chất lượng của Lực lượng Hoàn toàn tự nguyện. Thứ tư, Bộ phải tiếp tục giảm bớt “chi phí kinh doanh”. Điều này đòi hỏi giảm bớt tỷ lệ gia tăng chi phí nhân lực, tìm kiếm những hiệu quả hơn nữa ở cấp trên và sở chỉ huy, các hoạt động kinh doanh, và những hoạt động hỗ trợ khác trước khi gánh rủi ro hơn nữa trong việc đáp ứng các đòi hỏi của chiến lược. Khi Bộ Quốc phòng có những bước nhằm cắt giảm các chi phí nhân lực của mình, kể cả những sự cắt giảm trong gia tăng chi phí bồi thường và chăm sóc y tế, chúng ta sẽ giữ lời hứa với những người đang phụng sự. 

Trong thập kỷ qua, những quân nhân nam và nữ cùng tạo thành Lực lượng Hoàn toàn Tự nguyện đã tỏ rõ sự tháo vát, khả năng thích nghi, và lòng trung thành, chịu đựng tình trạng căng thẳng dai dẳng của việc phải tiến hành hai cuộc xung đột chồng chéo nhau. Họ cũng chịu đựng những cuộc triển khai kéo dài và liên tục. Một số người - hơn 46.000 quân nhân nam và nữ - đã bị thương, và còn những người khác - hơn 6.200 thành viên của Các lực lượng vũ trang - đã hy sinh mạng sống của mình. Khi Bộ giảm bớt quy mô lực lượng, chúng ta sẽ làm như vậy theo một cách thức tôn trọng những hy sinh đó. Trong số những thứ khác, điều này có nghĩa là tiến hành những bước cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi của những người sẽ rời quân ngũ. Những bước này bao gồm các chương trình hỗ trợ nhằm giúp các cựu chiến binh chuyển những kỹ năng quân sự của họ cho lực lượng lao động dân sự và giúp đỡ họ tìm công ăn việc làm. Thứ năm, điều cần thiết là phải xem xét chiến lược này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến chiến dịch hiện có và các kế hoạch cho tình huống bất ngờ để những nguồn lực có giới hạn hơn nữa có thể được điều chỉnh cho phù hợp hơn với những đòi hỏi của chúng. Điều này sẽ bao gồm một sự chú trọng được khôi phục lại vào sự cần thiết phải có một đường hướng kết nối toàn cầu đối với sự răn đe và chiến tranh. Thứ sáu, Bộ sẽ cần phải xem xét việc kết hợp các yếu tố của Thành phần Tại ngũ (AC) và Thành phần Dự bị (RC) thích hợp nhất với chiến lược. Trong thập kỷ qua, các lực lượng Cảnh vệ quốc gia và Dự bị đã kiên định tỏ rõ sự sẵn sàng và khả năng của họ để có những đóng góp bền bỉ đối với an ninh quốc gia. Những thách thức mà Mỹ phải đối mặt ngày nay và trong tương lai sẽ đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục triển khai các lực lượng Cảnh vệ quốc gia và Dự bị. Nhịp độ được mong đợi của các hoạt động tác chiến trong thập kỷ tới sẽ là một động lực đáng kể trong việc quyết định một sự kết hợp thích hợp AC/RC và mức độ sẵn sàng của RC. Thứ bảy, khi chúng ta rút khỏi Irắc và giảm bớt quân ở Ápganixtan, chúng ta sẽ phải có các biện pháp bổ sung để duy trì và xây dựng dựa vào những tiến bộ chủ chốt trong chiến tranh mạng mà trong đó các lực lượng liên quân chủng cuối cùng trở nên thực sự phụ thuộc lẫn nhau. Đòi hỏi này sẽ định hình một số kỷ luật của Bộ, từ thiết lập những yêu cầu tiến hành chiến tranh tới cách thức các lực lượng của chúng ta cùng huấn luyện. Cuối cùng, trong việc điều chỉnh chiến lược và quy mô lực lượng kèm theo của chúng ta, Bộ sẽ có mọi nỗ lực nhằm duy trì một nền tảng công nghiệp thỏa đáng và đầu tư của chúng ta vào khoa học và công nghệ. Chúng ta cũng sẽ khuyến khích sự đổi mới trong những khái niệm tác chiến. Trong vòng 10 năm qua, Mỹ và các đồng minh và đối tác trong liên minh của Mỹ đã học được những bài học nghiệt ngã và đã áp dụng đường hướng tác chiến mới trong chống khủng bố, chống nổi dậy, và các vũ đài hỗ trợ lực lượng an ninh, hoạt động thường xuyên nhất trong các môi trường trên biển và trên không chưa có tranh giành. Do đó, công việc tương tự cần phải được thực hiện nhằm đảm bảo cho Mỹ, các đồng minh, các đối tác của Mỹ có khả năng hoạt động trong những môi trường A2/AD, trên mạng, và những môi trường tác chiến có tranh giành khác. Để đạt được mục tiêu đó, Bộ sẽ phải vừa khuyến khích một nền văn hóa trao đổi vừa thận trọng với “hạt giống” của nó, cân bằng những sự cắt giảm bắt buộc phải có do những sức ép về nguồn lực với đòi hỏi phải duy trì các dòng chảy đổi mới chủ chốt có thể đem lại những lợi ích lâu dài đáng kể. 

Kết Luận

Mỹ phải đối mặt với những thách thức sâu sắc đòi hỏi các lực lượng quân sự mạnh mẽ, nhanh nhạy, và có khả năng mà những hành động của họ hài hòa với những yếu tố khác trong sức mạnh quốc gia của Mỹ. Những trách nhiệm toàn cầu của chúng ta là đáng kể; chúng ta không thể thất bại. Sự cân bằng giữa các nguồn lực sẵn có và các nhu cầu an ninh của chúng ta chưa bao giờ mong manh hơn. Những quyết định về lực lượng và chương trình do Bộ Quốc phòng đưa ra sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với đường hướng chiến lược được miêu tả trong văn kiện này, những đường hướng được thiết kế nhằm đảm bảo Các lực lượng Vũ trang của chúng ta có thể đáp ứng các yêu cầu của Chiến lược An ninh Quốc gia Mỹ với rủi ro có thể chấp nhận được./.

Viết Tuấn (gt)