Testimony before US Congress: China: Recent Security Developments

China's military buildup is worrying to both the U.S. military and American allies in Asia. Adm. Robert F. Willard, head of the U.S. Pacific Command, stated in testimony before the House Armed Services Committee that China's communist government and military have stated that their arms buildup is defensive, but he said the claim is questionable.

14/01/2010

The Age Of Region

The window for China's neighbours to formulate policies to engage Beijing while preparing against possible adventurism will not be open for long. Once the Shanghai Expo concludes in October 2010, Beijing could begin to seriously re-examine its Asia strategy, evaluating the advantages of enforcing its territorial or perceived strategic goals.

13/01/2010

Khi Trung Quốc thống trị thế giới

Trung Quốc đang trong nỗ tổng thể đưa đất nước này vượt lên trên phần còn lại của thế giới: tạo lập lại trật tự thế giới và với những tiêu chuẩn tương lai mới của thới giới, trong đó Trung Quốc có tiếng nói quyết định. Cheng Li, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc John L.Thornton tại Viện Brookings nói: “Hiện nay Trung Quốc muốn có một ghế hàng đầu ở bàn đàm phán. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc mong đợi đứng trong hàng ngũ những kiến trúc sư chủ chốt của các thể chế toàn cầu”, hay như lời Martin Jacques, tác giả của cuốn “Khi Trung Quốc thống trị thế giới” nói: “Trung Quốc là công cụ trong sự chuyển đổi trọng tâm từ ‘châu Á- Thái Bình Dương’, mà phần lớn là về Mỹ và Nhật Bản, sang ‘Đông Á’, nơi Trung Quốc là trung tâm”.

15/09/2009