ASEAN giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ

(RFA - 04/03/2010)Tại Hội nghị cấp bộ trưởng của 10 nước Asean tại Putrajaya, Malaysia vừa qua. Các Bộ trưởng đều tỏ ý là Hoa Kỳ cần quan tâm nhiều hơn đến Đông Nam Á, một thị trường rất lớn của Mỹ, chỉ thua Canada và Mexico.

04/03/2010